Chef PAPA KEBAB

Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika


Šī personas datu apstrādes politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) prasībām par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktī 95 46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un nosaka PVD Valērija Ļebedeva (turpmāk – Chef PAPA KEBAB) veikto personas datu apstrādes kārtību un pasākumus personas datu drošības nodrošināšanai.

Februra iela 22a, Daugavpils
Uzņēmuma reģ. nr.: 100579-10232
Tālrunis: +371 266 307 42

KONTAKTINFORMĀCIJA

Klientu apkalpošanas centrs
E-pasta adrese: chefpapa@inbox.lv


KĀDU DATU MĒS APSTRĀDĀJAM?
Mēs apstrādājam šādus mūsu klientu personas datus.
Pamatinformācija par klientu:

- vārds un uzvārds;
- adrese;
- Dzimšanas datums;
- lietotāja un klienta identifikators;
- valoda;
- tālruņa numurs(-i);
- Epasta adrese.

Klientu apkalpošanas dati
- Klientu atskaites un to saturs, kā arī dati par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pieprasījumu klasifikāciju
- Dati, kas saistīti ar klientu atsauksmēm un atbildēm

Dati, kas saistīti ar mārketinga komunikācijām
- Mārketinga atļaujas pēc kanāla: e-pasts, īsziņas, bez tiešā mārketinga
- Dati no nosūtītajiem ziņojumiem un atveriet un noklikšķiniet uz datiem no e-pastiem
- Detalizēta informācija par pa pastu nosūtītajiem kuponiem un to izmantošanu
- Detalizēta informācija par iesūtītajiem ielūgumiem un dalību pasākumos

Dati, kas saistīti ar klientu aptaujām
- Informācija par anketu saņemšanas aizliegumu
- Dati, kas saistīti ar klientu anketu un atbilžu nosūtīšanu un saņemšanu

Klientu analīze un segmentu dati
- Dati par pastāvīgajiem klientiem.


KĀDIEM MĒRĶIEM TIEK APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI?
Personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem.

Pakalpojumu sniegšana elektroniskajos kanālos un veikalos
- “Chef PAPA KEBAB" pakalpojumu un klientu apkalpošanas nodrošināšana, attīstība un kontrole
- "Chef PAPA KEBAB" piedāvājuma un pakalpojumu attīstība
- Klientu attiecību pārvaldība, tostarp pakalpojumu komunikācija, klientu attiecību attīstība un pakalpojumu personalizēšana.

Datu apstrādes pamats: pastāvīgajiem klientiem - līguma izpilde, bet pārējiem klientiem - leģitīmās intereses.

Klientu aptaujas un analīze
- Aptauju pielāgošana, piemēram, pēc pirkumu veikšanas vai pakalpojumu saņemšanas
- klientu viedokļu un viedokļu apkopošana izstrādes nolūkos
- Klientu dati tiek izmantoti arī analīzē, atskaitēs un sistēmu izstrādē, lai uzlabotu Chef PAPA KEBAB biznesa sniegumu.

Datu apstrādes pamats: leģitīmās intereses

Jūsu personas datu apstrādes mērķis un tiesiskās apstrādes mērķis ir nodrošināt Jūsu pasūtījuma apstrādi, iespējamo pretenziju apstrādi un/vai garantijas saistību izpildi. Iesniedzot šos datus, jūs piekrītat savu datu apstrādei šiem nolūkiem. Jūs esat atbildīgs par sniegto datu patiesumu un precizitāti.

Informējam, ka varam pārsūtīt personas datus:
mūsu sadarbības partneri, kuri sniedz mums pakalpojumus tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pasūtījumu apstrādes un uzskaites sistēmu uzturēšanai;
Lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, mēs varam izpaust jūsu personas datus tiesībaizsardzības iestādēm, valsts un vietējām iestādēm pēc pieprasījuma, ievērot mūsu juridiskos pienākumus un/vai aizsargāt savas tiesiskās intereses, formulējot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.
Jūsu dati tiks glabāti Latvijas likumdošanā noteiktos periodus (Grāmatvedības likuma 10.pants, Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra lēmuma Nr.585 "Grāmatvedības un organizācijas noteikumi" 31.pants), pēc kura beigām. jūsu dati tiks iznīcināti (dzēsti).
Jums ir tiesības piekļūt, labot, atsaukt piekrišanu datu apstrādei. Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, dzēst datus, ierobežot datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārsūtīšanu tik ilgi, kamēr tiek glabāti Jūsu dati. Piekrišanas atsaukšana neietekmē apstrādes likumību, pamatojoties uz iepriekšēju piekrišanu.
Jūsu tiesību īstenošana ir atkarīga no attiecīgās apstrādes juridiskā pamata un atbilstības likumā noteiktajiem nosacījumiem jūsu tiesību īstenošanai.

Lai īstenotu savas iepriekš minētās tiesības vai precizētu iepriekš minēto informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa pastu. Mēs jums atbildēsim ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā.

Ja uzskatāt, ka esam ietekmējuši Jūsu tiesības saistībā ar personas datu apstrādi, varat sazināties ar www.dvi.gov.lv.

Made on
Tilda